thu tuc nhap khau test covid

Công văn hướng dẫn nhập khẩu test nhanh SARS – COV – 2

Sau công văn 5414/BYT-TB-CT ngày 08/7/2021, đây là công văn mới nhất về việc nhập khẩu Test Covid

CV 5414/BYT-TB-CT ngày 08/7/2021 và 5650 /BYT-TB-CT có hiệu lực song song nhằm hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu test nhanh

hướng dẫn nhập khảu test nhanh covid
5650 /BYT-TB-CT
5414/BYT-TB-CT về hướng dẫn nhập khẩu test covid
5414/BYT-TB-CT về hướng dẫn nhập khẩu test covid
CV 5414/BYT-TB-CT về hướng dẫn nhập khẩu test covid

Mọi thắc mắc xin Liên hệ AIRSEAGLOBAL TEAM

Reg/ Bill Address : A9/4 , Mo Dia Chat Group, Co Nhue 2 Ward, Bac Tu Liem District, Ha Noi City ,Viet Nam

Head office in Hanoi: Room 2412, EuroWindow Building, 27 Tran Duy Hung, Hanoi city

Tel: 024.6666.4789 – 024.6269.2777

update Thúy My