PHÂN LOẠI

Phân loại Trang thiết bị y tế

HỒ SƠ PHÂN LOẠI TBYT

1. CFS (HÀNG SX TRONG NƯỚC PHẢI CÓ CÔNG BỐ ĐỦ ĐKSX)

2. ISO 13485

3. MÔ TẢ KỸ THUẬT

4. CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ PHÂN LOẠI

5. CATALOG (NẾU CÓ)

——————————

AIRSEAGLOBAL – VUA DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ
Phân loại (có chứng chỉ hành nghề PL theo nghị định 169) – Xin GPNK – Đăng ký lưu hành – Công bố tiêu chuẩn chất lượng loại A – Thông quan (xử lý vat 5%) – Công bố đủ điều kiện kinh doanh B,C,D