GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CHO HÀNG Y TẾ MỚI NHẤT

Rất nhiều bên mới bắt đầu vào kinh doanh thiết bị y tế muốn nhập hàng còn lúng túng, không biết phải có điều kiện gì mới nhập được hàng, thủ tục giấy tờ nhập từng mặt hàng cụ thể như nào.