thủ tuc nhập khẩu máy kiểm tốc nha khoa

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY KIỂM TỐC NHA KHOA MỚI NHẤT

Hàng y tế nói chung và các mặt hàng thuộc lính vực nha khoa nói riêng vốn là mặt hàng đặc biệt bên cạnh những thủ tục, giấy tờ chuyên ngành: từ phân loại, công bố, đến số lưu hành thì các bác cũng cần lưu ý thường xuyên cập nhật những thay đổi về luật trong quy định nhập các mặt hàng này.