THỜI HẠN ĐƯỢC PHÉP NỢ C/O HOÀN THUẾ CHO HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

THỜI HẠN ĐƯỢC PHÉP NỢ C/O HOÀN THUẾ CHO HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Theo Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính:

Điều 7. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

1. Đối với hàng hóa quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này:

a) Người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan;

b) Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu EAV, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Đối với hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu VK (KV), trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan;…”

Như vậy, thời hạn được phép nợ C/O hoàn thuế cho hàng hóa nhập khẩu:

  • Đối với các loại C/O thông thường như: D, E, AJ, AK, AI, VC, VJ… được phép nợ 30 NGÀY kể từ ngày truyền tờ khai hải quan.
  • C/O FORM EAV: người khai hải quan phải NỘP NGAY tại thời điểm làm thủ tục hải quan.
  • C/O FORM CPTPP, KV được phép nợ 1 NĂM kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

LƯU Ý: Truyền tờ khai nợ C/O thì truyền như tờ khai bình thường, trong phần ghi chú của tờ khai thêm dòng chữ “Doanh nghiệp xin nợ C/O form…”, sau đó nộp thuế như bình thường.

MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ MS HIỀN 0988726654

MS HIỀN 0988726654 (zalo/tel)

hienbt@airseaglobalgroup.com.vn

AIRSEAGLOBAL – “ VUA DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ “

1. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế C, D

2. Phân loại (Theo nghị định 169 – Chuẩn vào thầu)

3. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD

4. Xin công bố loại A, B

5. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất

6. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói

7. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế

8. Hỗ trợ khách vào các Group Zalo bán hàng y tế, Tuyển dụng nhân sự y tế,

9. Tìm nhà cung cấp, Group Hỗ trợ nhập khẩu y tế ( Hệ sinh thái của Airseaglobal Group )

10. Sửa các loại công bố A, Công bố đủ đk kinh doanh BCD, Công bố đủ điều kiện sản xuất

11. Dịch vụ làm chứng chỉ lưu hành tự do cho hàng loại A sản xuất trong nước

#MS NGỌC HUYỀN 0941258807#TƯ VẤN THỦ TỤC HÀNG Y TẾ#THÔNG QUAN#LOGISTICS#Phân loại TBYT#Lưu hành TBYT loại C,D#