lệ phí 2

THÔNG BÁO MỨC THU, NỘP MỘT SỐ LOẠI LỆ PHÍ LĨNH VỰC Y TẾ NĂM 2022

Kể từ ngày 01/7/2022, mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp tục áp dụng Thông tư số 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y và Thông tư số 11/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC.

Tham khảo chi tiết tại:

  1. THÔNG BÁO MỨC THU, NỘP MỘT SỐ LOẠI LỆ PHÍ LĨNH VỰC Y TẾ NĂM 2022
  2. Thông tư số 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y
  3. Thông tư số 11/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của TT278

Cụ thể, lệ phí BYT như sau: (tham khảo tại II phụ lục TT278/2016/BTC)

  • Công bố A: 700k -> 1tr
  • Công bố B; công bố BCD: 2tr1 -> 3tr
  • Lưu hành C, D: 3tr5 -> 5tr

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ công bố, lưu hành; tư vấn thủ tục NK TBYT, TPCN, Mỹ phẩm liên hệ em hỗ trợ. Các dịch vụ cung cấp:

  • Phân loại
  • Công bố A, B; công bố BCD
  • Lưu hành TBYT loại C, D
  • Thủ tục thông quan hai đầu và vận chuyển quốc tế door to door.

Em Hà My 0928.0000.88 hỗ trợ tư vấn 24/7 ạ!