KHỚP NHÂN TẠO

THỦ TỤC NHẬP KHẨU KHỚP NHÂN TẠO

THỦ TỤC NHẬP KHẨU KHỚP NHÂN TẠO

THỦ TỤC NHẬP KHẨU KHỚP NHÂN TẠO

Phân Ioại : D ( thuế NK: 0, VAT 5% )

Thủ tục hải quan :

  • Kết quả phân loại
  • Giấy phép nhập khẩu theo thông tư 30 (nếu trước đó DN đã có GPNK từ 2018 thì tiếp tục sử dụng để nhập hàng trong năm 2022)Trường hợp doanh nghiệp chưa có GPNK thì bắt buộc phải có đăng ký lưu hành TTBYT loại D đối với sản phẩm.
  • Bộ hồ sơ đầy đủ : INV, PKL, TỜ KHAI, CATALOGUE

CHÚ Ý : TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VÀ PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI ( TRÙNG NHAU 100% )

AIRSEAGLOBAL – “ VUA DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ “- Em Hiền 0988726654

Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30

Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD Phân loại ( Chuẩn vào thầu – Được phân loại lại 1 lần miễn phí )

Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD

Xin công bố loại A

Xin công bố đủ điều kiện sản xuất

Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn góiThủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế

Hỗ trợ khách vào các Group Zalo bán hàng y tế,

Tuyển dụng nhân sự y tế,

Tìm nhà cung cấp,

Group Hỗ trợ nhập khẩu y tế ( Hệ sinh thái của Airsea)

Sửa các loại công bố A,

Công bố đủ đk kinh doanh BCD,

Công bố đủ điều kiện sản xuất.

Dịch vụ làm chứng chỉ lưu hành tự do cho hàng loại A sản xuất trong nước.Dịch vụ làm CE, FDA