TIẾP TỤC LỖI HỆ THỐNG XỬ LÝ CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Ngày 28.12.2023, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế tiếp tục gửi công văn về việc khắc phục phần mềm hệ thống cấp số Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm Mỹ phẩm tới Trung Tâm thông tin Quốc Gia.

Anh chị có thể tải toàn bộ công văn TẠI ĐÂY

Kính gửi: Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

Cục Quản lý Dược trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Trung tâm trong
thời gian qua đã luôn đồng hành, phối hợp và hỗ trợ thực hiện việc nâng cấp,
hoàn thiện phần mềm “Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập
khẩu” tuy nhiên hệ thống vẫn liên tục gặp vấn đề lỗi hệ thống, đặc biệt trong tình
hình những ngày cuối năm khi áp lực về nhu cầu nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm
ngày càng tăng cao như hiện nay.
Tiếp theo các công văn 951/QLD-MP ngày 09/08/2023; 1332/QLD-MP
ngày 01/11/2023; 1439/QLD-MP ngày 29/11/2023; 1843/QLD-MP ngày
12/12/2023 về việc khắc phục phần mềm hệ thống cấp số tiếp nhận Phiếu công
bố sản phẩm mỹ phẩm và triển khai xây dựng Hệ thống thông tin tổng thể quản
lý và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc mỹ phẩm. Hệ thông vẫn liên tục bị lỗi, gần như
không hoạt động, Cục Quản lý Dược không thực hiện tác nghiệp được trên hệ
thống do:
– Không truy cập được hệ thống;
– Hồ sơ xử lý không chuyển luồng hồ sơ được.
– Hệ thống có hiển thị giao diện nhưng không tải được tài liệu hoặc tải rất
chậm;
Tình trạng này diễn ra thường xuyên, liên tục đặc biệt từ ngày 30/11/2023
đến nay, phòng Quản lý mỹ phẩm luôn trong tình trạng trực 24/24h chờ tác nghiệp
trên hệ thống do áp lực hồ sơ quá lớn từ phía doanh nghiệp.
Về phía doanh nghiệp cũng liên tục có ý kiến tình trạng không upload
được hồ sơ trên hệ thống hải quan một cửa, nhiều ngày liên tục công ty có thực
hiện ký số hồ sơ, tuy nhiên hệ thống liên tục báo lỗi không ký nộp được hồ sơ
và hệ thống còn xuất hiện các lỗi nhảy hồ sơ của Công ty khác vào hồ sơ đang
tạo. Theo phản ánh của doanh nghiệp, tình trạng này kéo dài làm ảnh hưởng đến
kế hoạch hoạt động đưa sản phẩm ra thị trường gây khó khăn cho cho cơ sở kinh
doanh mỹ phẩm.
Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, việc xử lý hồ sơ công bố mỹ phẩm
của doanh nghiệp được kịp thời, đáp ứng thời gian quy định, tránh ảnh hưởng
đến kế hoạch hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Cục Quản lý Dược kính
chuyển Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia để phối hợp với Tổng Cục Hải quan
và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống phần mềm công bố
mỹ phẩm nhập khẩu, khắc phục kịp thời những trục trặc về kỹ thuật để giải quyết
kịp thời hồ sơ của doanh nghiệp và tìm giải pháp khác đề xuất Lãnh đạo Bộ
phương án thay thế hồ sơ trực tuyến nếu hệ thống không thể khắc phục được.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Trung tâm./

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng BYT (để b/c);
– TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
– TT. Trần Văn Thuấn (để b/c);
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– PCT. Nguyễn Thành Lâm (để p/h));
– PCT. Lê Việt Dũng (để p/h)
– PCT. Phạm Xuân Viết – Cục KHCN&ĐT (để p/h);
– Tổng Cục Hải quan (để p/h);
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Văn phòng Cục (để t/h);
– Lưu: VT, MP (MC).
AIRSEAGLOBAL GROUP
VUA DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ

Đảm bảo – Uy tín -Nhanh chóng


CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP:


DỊCH VỤ HỖ TRỢ NHẬP KHẨU TBYT
– VẬN CHUYỂN quốc tế, trucking nội địa giá SIÊU TỐT, SIÊU NHANH (Bên em thuộc WCA member ID 73213)
– THÔNG QUAN MỞ TỜ KHAI CHỈ TỪ 700k/tờ khai (Tư vấn thuế nhập khẩu, thuế VAT, CO ưu đãi thuế)
– Kê khai giá
– Phân loại TBYT ( Chuẩn vào thầu)
– Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TBYT loại A, B
– Đăng ký Lưu hành thiết bị y tế C; D (Chuẩn vào thầu)
– Công bố đủ điều kiện mua bán TBYT loại BCD (Chuẩn vào thầu)
– Xin giấy phép quảng cáo TBYT
– Xin cấp mã hãng nước sản xuất, mã VTYT theo QĐ 5086
DỊCH VỤ HỖ TRỢ SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TBYT:
– Tư vấn và xin chứng nhận ISO
– Công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT
– Công bố tiêu chuẩn áp dụng TBYT loại A,B
– Đăng ký chứng chỉ lưu hành tự do (CFS)
– Đăng ký lưu hành TBYT loại C, D
– Đăng ký FDA
DỊCH VỤ HỖ TRỢ NHẬP KHẨU THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE, MỸ PHẨM
– Công bố Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe NK, mỹ phẩm nhập khẩu
– Xin Giấy phép quảng cáo TPBVSK, mỹ phẩm