nhãn hh

CÁC VẤN ĐỀ VỀ NHÃN MÁC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

I. LỢI ÍCH CỦA NHÃN HÀNG HÓA

Hiện nay, một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu chưa xác định được hết vai trò, lợi ích đúng đắn của Nhãn hàng hóa nên chưa thật sự đầu tư cho việc thay đổi bao bì, mẫu mã, ghi nhãn, nhãn phụ hàng hóa, theo đúng quy định. Thực tế nếu thực hiện tốt ghi nhãn hàng hóa giúp doanh nghiệp:

 • Khẳng định nguồn gốc, xuất xứ, tính hợp pháp và trách nhiệm về sản phẩm của mình đối với thị trường và người tiêu dùng
 • Công bố tính pháp lý quyền được Nhà nước bảo hộ, cơ sở khoa học để phân định hàng giả hàng thật bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp

II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 • Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa;
 • Quy định xử phạt: NĐ 128/2020/NĐ-CP; NĐ 126/2021/NĐ-CP; NĐ 119/2017/NĐ-CP

III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ NHÃN MÁC HÀNG HÓA

1.Một số khái niệm cần lưu ý

 • Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa;
 • Nhãn gốc của hàng hóa là nhãn thể hiện lần đầu do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa;
 • Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu;

2. Các vấn đề về nhãn mác hàng hóa nhập khẩu

Gần đây em thấy các doanh nghiệp có vướng mắc và bị phạt khá nhiều về nhãn mác khi nhập khẩu hàng về Việt Nam sau đây là 1 số lỗi điển hình:

 • Không có nhãn hàng hóa khi nhập khẩu
 • Không có nhãn phụ bằng tiếng Việt: Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.
 • Nhãn hàng hóa không thể hiện đầy đủ thông tin bắt buộc (Điều 10 NĐ 43/2017 sửa đổi bởi khoản 5 điều 1 NĐ 111/2021)
 • Model, Made in, Origin, Manufacture ghi không thống nhất, ghi sai, ghi thiếu.

Điều 15 NĐ 43/2017/NĐ-CP: hướng dẫn ghi xuất xứ hàng hóa

Cách ghi xuất xứ hàng hóa được quy định như sau: Ghi cụm từ “sản xuất tại” hoặc “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ” hoặc “sản xuất bởi” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó.

 • Sản xuất tại: produced in
 • Chế tạo tại: manufactured in
 • Nước xuất xứ: made in
 • Xuất xứ: origin
 • Sản xuất bởi: produced by

Trường hợp hàng hóa không xác định được xuất xứ theo quy định tại khoản 1 Điều này thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Thể hiện bằng một trong các cụm hoặc kết hợp các cụm từ thể hiện công đoạn hoàn thiện hàng hóa như sau: “lắp ráp tại”; “đóng chai tại”; “phối trộn tại”; “hoàn tất tại”; “đóng gói tại”; “dán nhãn tại” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa.

IV. QUY ĐỊNH XỬ PHẠT

1.Xử lý phạt tiền từ 500.000 VND – 100.000.000 VND tùy theo giá trị hàng hóa: (Khoản 48, 49 điều 2 NĐ 126/2021) đối với hàng hóa:

 • Có nhãn gốc nhưng không đọc được nội dung
 • Hàng hóa có nhãn gốc nhưng chưa có nhãn phụ
 • Nhãn hàng hóa (gốc hoặc phụ hoặc tài liệu đính kèm) không ghi đúng, ghi đủ nội dung bắt buộc
 • Nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng Tiếng Việt

2. Xử lý phạt tiền từ 500.000 VND – 30.000.000 VND tùy theo giá trị hàng hóa (Điều 31,37,42 NĐ 119/2017/NĐ-CP) đối với hàng hóa

 • Vi phạm nội dung bắt buộc hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn
 • Nhãn hàng hóa thể hiện những nội dung nhảy cảm (khoản 3 điều 31)
 • Nhãn giả mạo
 • ….

3. NĐ 128/2020/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan