TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG CÁO TRÊN WEBSITE CÓ CẦN XIN GIẤY PHÉP KHÔNG?

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG CÁO TRÊN WEBSITE CÓ CẦN XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO? – EM TRUNG 0973.353.207

1.1. Cơ Sở Pháp Lý

  • Thông tư 09/2015/TT-BYT về quảng cáo hàng hóa, sản phẩm , dịch vụ đặc biệt
  • Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật quảng cáo
  • Thông tư 03/2013/TT-BTC quy định phí thẩm định kinh doanh có điều kiện
  • Luật quảng cáo 2012 số 16/2012/QH13
  • Nghị định 98/2021/NĐ-CP về Quảng lý TTBYT

1.2. Quảng cáo trên Website là gì ?

Quảng cáo trên website là một trong những hình thức quảng cáo PHỔ BIẾN hiện nay. Quảng cáo trên website là việc dùng website của doanh nghiệp mình hay website của đối tác để quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Hiện nay với sự phát triển của công nghệ thông tin thì quảng cáo website là hình thức quảng cáo không thể thiếu.

Một website hiện nay có thể tồn tại dưới một trrong các dạng sau: Webssite nội bộ công ty, Website bán hàng, cung cấp dịch vụ, Website sàn giao dịch thương mại điện tử, Website dưới dạng báo chí (Tức là Báo điện tử hoặc tạp chí điện tử); Website dưới dạng trang thông tin điện tử tổng hợp, Website dưới dạng mạng xã hội và đơn vị khi thực hiện quảng cáo sẽ tận dụng các webiste của chính doanh nghiệp, đơn vị mình hoặc tận dụng những website nổi tiếng và uy tín có khả năng tiếp cận được với nhiều khách hàng để quảng cáo từng sản phẩm mà bên đơn vị muốn quảng bá và điều đặc biệt cần lưu ý là khi trước khi thực hiện quảng cáo thì đơn vị quảng cáo cần phải thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên website.

1.3. Sản phẩm nào phải thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên website ?

Theo quy định tại Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định trường hợp quảng cáo trên Website phải xin giấy phép quảng cáo bao gồm: Quảng cáo thuốc; Quảng cáo Mỹ phẩm; Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; Quảng cáo trang thiết bị y tế; Quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y; Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi

1.4. Tại sao phải thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên Website ?

– Theo quy định tại Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP: “ Việc quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quy định từ Điều 3 đến Điều 11 Nghị định này chỉ thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo.”

– Theo quy định tại Điều 67 quy định mức phạt hành chính đối với hành vi vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

” 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này”.

1.5. Điều kiện để thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên Website ?

– Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có mã ngành nghề kinh doanh tương ứng với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

– Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

+ Quảng cáo thuốc được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về y tế; phải có giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt;

+ Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;

+ Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp;

+ Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật Quảng cáo phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước; đối với sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu thì phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy phép lưu hành;

+ Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải công bố tiêu chuẩn;

+ Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật;

+ Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu;

+ Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật phải có giấy phép kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp;

+ Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải có giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm;

+ Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

1.6. Thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo trên website

Tùy vào từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sẽ cơ quan có thẩm quyền khác nhau cấp giấy phép quảng cáo. Và cụ thể thẩm quyền cấp phép được phân công như sau:
a) Cục Quản lý dược cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này;
b) Cục An toàn thực phẩm cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư này;
c) Cục Quản lý khám, chữa bệnh cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học hiện đại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật;
d) Cục Quản lý y, dược cổ truyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật ;
đ) Cục Quản lý môi trường y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;
e) Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế (ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế).
2. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với:
a) Mỹ phẩm của cơ sở đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có trụ sở chính đặt tại địa bàn quản lý của Sở Y tế; Trường hợp quảng cáo mỹ phẩm thông qua hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện thì Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo;
b) Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật.
3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền:
a) Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
b) Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư này tổ chức trên địa bàn;
c) Trả lời ý kiến về nội dung quảng cáo thực phẩm có công bố tác dụng tới sức khỏe khi các cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ cấp giấy xác nhận hoặc thẩm định nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến.

1.7. Nội dung bắt buộc phải có khi quảng cáo trên website ?

– Nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo. Nội dung quảng cáo bắt buộc phải có phụ thuộc vào từng sản phẩm cụ thể song căn bản nói chung với các sản phẩm đặc thủ như ở trên thì khi làm nội dung quảng cáo cần có những nội dung chung  như sau: Tên sản phẩm, dịch vụ cung cấp ; Tên công ty sản xuất và địa chỉ sản xuất vầ tên công ty, địa chỉ đứng ra chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Tên và địa chỉ công ty cung cấp dịch vụ; Công dụng sản phẩm ( Nếu là hàng hóa) hoặc phạm vi cung cấp dịch vụ (Nếu là dịch vụ).

– Ngoài ra, đối với từng sản phẩm cụ thể mà khi thực hiện thủ tục quảng cáo cần đặt những thông tin theo quy định cho phù hợp với sản phẩm đó. 

1.8. Hồ sơ để thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên website

– Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh phù hợp;

– Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo kèm theo 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo/ Nếu quảng cáo bằng Video/TVC quảng cáo thì cần kèm theo Kịch bản và Video/TVC quảng cáo;

– Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt;

– Ngoài ra, đối với từng sản phẩm cụ thể sẽ có những yêu cầu về mặt giấy tờ riêng cho sản phẩm đó theo yêu cầu cụ thể.

1.9. Thủ tục quảng cáo trên Website

1. Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 Thông tư này (sau đây viết tắt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ).
2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung. Thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị.
3. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.
4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm công bố trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phụ trách đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc có giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực.

(#Nguồn: Trung Airseaglobal, Tổng hợp của tác giả)

MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ :

☎ EM TRUNG 0973.353.207(zalo-tel)

???? Mail: trungbv@airseaglobalgroup.com.vn

AIRSEAGLOBAL – 13 NĂM KINH NGHIỆM CHUYÊN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ

1. VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ AIR/SEA/TRUCK, THỦ TỤC HẢI QUAN TRỌN GÓI

2. LÀM HỒ SƠ CSDT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TBYT C, D

3. PHÂN LOẠI TBYT

4. Xin Công bố đủ điều kiện mua bán TBYT loại BCD/ Công bố sản xuất TBYT

5. XIN CÔNG BỐ TBYT LOẠI A, B siêu tốc 1-2 ngày

6. XIN CFS, ISO 13485, ISO 22000 … cho hàng sản xuất trong nước

7. Xin cấp mã hãng, mã VTYT

8. XIN CÔNG BỐ MỸ PHẨM, CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

7. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế

8. Hỗ trợ khách vào các Group Zalo bán hàng y tế, Tuyển dụng nhân sự y tế,

9. Tìm nhà cung cấp, Group Hỗ trợ nhập khẩu y tế ( Hệ sinh thái của Airseaglobal Group )

10. Sửa các loại công bố A, B Công bố đủ điều kiện kinh doanh BCD, Công bố đủ điều kiện sản xuất TBYT