DV CÔNG BỐ B

DỊCH VỤ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A,B-0368.874.718

En Thảo 0368874718 tư vấn, sửa, upload hồ sơ mới công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A, B

  • Lệ phí: 1.000.000 VNĐ đối với hồ sơ công bố TBYT loại A ; 3.000.000 VNĐ đối với hồ sơ công bố TBYT loại B
  • Thời gian: 3-15 ngày làm việc tùy Sở Y tế
  1. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại A,B: https://thutucnhapkhauthietbiyte.com.vn/ho-so-cong-bo-tieu-chuan-ap-dung-tbyt-loai-ab/
  2. Nghị định 98 về quản lý TTBYT năm 2022: https://thutucnhapkhauthietbiyte.com.vn/hot-nghi-dinh-so-98-2021-nd-cp-ngay-8-11-2021-ve-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te/?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
  3. Cách check chuẩn hồ sơ đăng ký lưu hành TBYT, công bố tiêu chuẩn áp dụng TBYT loại A,B: https://thutucnhapkhauthietbiyte.com.vn/cach-check-chuan-ho-so/?preview=true
  4. Các trường hợp cấp nhanh đối với số lưu hành TBYT:https://thutucnhapkhauthietbiyte.com.vn/cap-nhanh-so-luu-hanh-doi-voi-trang-thiet-bi-y-te-ms-thao-katie-0368-874-718/
  5. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký lưu hành thiết bị y tế:https://thutucnhapkhauthietbiyte.com.vn/yeu-cau-ve-ho-so-doi-voi-dang-ky-luu-hanh-thiet-bi-y-te-ms-thao-0368-874-718/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.