z3227977157751_fc83e973637fe2229fb3802de353f5e6

HOT!! SỞ Y TẾ HÀ NỘI THANH TRA CÁC DOANH NGHIỆP MUA BÁN TBYT, SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ, HẬU KIỂM HỒ SƠ CÔNG BỐ A, B TRONG THÁNG 3.2022. 

Sở Thanh Tra những nội dung nào ? Thì các bác đọc ở bài viết dưới công văn để chuẩn bị cho tốt nhé ạ!

Tải công văn tại đây

Mr Tân 0984291559
z3227977157751_fc83e973637fe2229fb3802de353f5e6

  1. NỘI DUNG THANH TRA CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ ĐỨNG TÊN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN, ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
    (Ban hành kèm theo Quyết định số 7115/2016/QĐ-BYT ngày 01/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
STTNỘI DUNGKhôngNhận xét
ĐạtKhông đạt
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1 CẤU TỔ CHỨC    
1.1Giấy phép thành lập    
1.2Hồ sơ, tài liệu chứng minh cơ sở đủ điều kiện công bố, lưu hành trang thiết bị y tế    
1.3Cán bộ chịu trách nhiệm chuyên môn:    
1.3.1Bằng cấp    
1.3.2Chứng chỉ đào tạo về trang thiết bị y tế của cơ sở đào tạo kiểm tra và công nhận    
1.4Tài liệu chứng minh đơn vị có đủ điều kiện bảo hành    
2HỒ SƠ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN, LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ    
2.1Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A và số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D?    
2.2Bản phân loại trang thiết bị y tế?    
2.3Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu?    
2.4Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành trang thiết bị y tế?    
2.5Tài liệu kỹ thuật phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng?    
2.6Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật?    
2.7Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt?    
2.8Trang thiết bị y tế sản xuất trong nước tại cơ sở đủ điều kiện sản xuất hoặc trang thiết bị nhập khẩu được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng và được lưu hành tại các quốc gia trên Thế giới?    
2.9Tài liệu chứng minh sự phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn nhà sản xuất công bố?    
2.1Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn?    
2.11Mẫu nhãn sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam?    

2. NỘI DUNG THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH MUA BÁN, XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7115/QĐ-BYT ngày 01/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STTNỘI DUNGKhôngNhận xét
ĐạtKhông đạt
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1CƠ CẤU TỔ CHỨC    
1.1Hồ sơ tổ chức nhân sự:    
1.1.1Người đại diện theo pháp luật?    
1.1.2Mã số thuế?    
1.1.3Danh sách đội ngũ nhân viên kỹ thuật?    
1.1.4Hợp đồng lao động    
1.1.5Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo thành viên tại cơ sở mua bán, xuất nhập khẩu (1)?    
2Kho tàng bảo quản trang thiết bị y tế (1)    
2.1Diện tích mặt bằng phù hợp với quy mô hoạt động?    
2.2Thiết bị bảo quản trang thiết bị y tế?    
2.3Dụng cụ, trang thiết bị kỹ thuật có đảm bảo thực hiện được công tác lắp đặt, bảo hành, bảo trì?    
2.4Phương tiện vận chuyển?    
2.5Hợp đồng với cơ sở bảo quản, vận chuyển theo quy định tại điều 37 Nghị định 36/2016/NĐ-CP?    
3Nội quy phòng chống cháy nổ? thiết bị phòng chống cháy nổ?    
4Đảm bảo vệ sinh môi trường?    
2HOẠT ĐỘNG MUA BÁN    
2.1Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị theo quy định tại điều 38 Nghị định 36/2016/NĐ-CP    
2.2Hóa đơn nhập/xuất?    
2.3Hợp đồng, biên bản bàn giao, thanh lý hợp đồng mua bán trang thiết bị y tế    
2.4Các báo cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ thuế, ưu đãi trong đầu tư mua bán.    
3HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ    
aXuất khẩu trang thiết bị y tế    
1Số lưu hành trang thiết bị y tế tại Việt Nam?    
2Kho tàng, phương tiện đáp ứng theo quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP?    
3Đáp ứng các yêu cầu Hải quan về xuất khẩu?    
bNhập khẩu trang thiết bị y tế    
1Đơn đề nghị nhập khẩu trang thiết bị y tế?    
2Bản mô tả sản phẩm trang thiết bị và các tài liệu liên quan theo quy định?    
3Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế cấp?    
4Tài liệu liên quan đến quá trình nhập khẩu:    
4.1Hợp đồng nhập khẩu?    
4.2Tờ khai hải quan?    
4.3Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ?    
4.4Vận đơn hàng hóa?    
4HỒ SƠ MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ    
1Báo cáo danh mục trang thiết bị y tế đã thực hiện giao dịch từng năm?    
2Chi tiết trang thiết bị:    
2.1Hợp đồng giao dịch, mua bán?    
2.2Biên bản bàn giao, nghiệm thu, hóa đơn, thanh lý hợp đồng?    
2.3Các tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ trang thiết bị y tế theo quy định.    
5QUẢNG CÁO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ    
5.1Có Giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế của cơ quan quản lý?    
5.2Nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế sản xuất trong nước có phù hợp với nội dung quảng cáo được cơ quan quản lý về Y tế có thẩm quyền phê duyệt?    

Ghi chú: (1): Quy định điều kiện mua bán với trang thiết bị thuộc nhóm B, C, D

3. NỘI DUNG THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7115/2016/QĐ-BYT ngày 01/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STTNỘI DUNGKhôngNhận xét
ĐạtKhông đạt
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1CƠ CẤU TỔ CHỨC    
1.1Hồ sơ người phụ trách chuyên môn:    
1.1.1Bằng cấp người phụ trách chuyên môn?    
1.1.2Giấy xác nhận thời gian công tác trực tiếp về kỹ thuật trang thiết bị y tế?    
1.1.3Văn bản phân công, bổ nhiệm cán bộ phụ trách chuyên môn?    
1.2Đội ngũ nhân viên kỹ thuật:    
1.2.1Danh sách nhân viên?    
1.2.2Bằng cấp chuyên môn từng nhân viên?    
1.2.3Hợp đồng lao động nhân viên phù hợp với yêu cầu sản xuất của đơn vị?    
2 SỞ VẬT CHẤT    
2.1Điều kiện nhà xưởng:    
2.1.1Diện tích phù hợp với quy mô sản xuất?    
2.1.2Trang thiết bị và quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng phù hợp với yêu cầu?    
2.1.3Hợp đồng với cơ sở có đủ năng lực kiểm tra chất lượng (đối với cơ sở chưa có đủ trang thiết bị kiểm tra)?    
2.2Các điều kiện khác:   
2.2.1Quy định về khu vực làm việc?    
2.2.2Quy định về khu vực sản xuất?    
2.2.3Quy định về khu vực để nguyên liệu, vật tư?    
2.2.4Các khu vực có ranh giới, phân cấp?    
2.3Hệ thống xử lý rác, chất thải nhà xưởng?    
2.4Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp?    
2.5Giấy xác nhận về PCCC của cơ quan công an quản lý trên địa bàn?    
2.6Quy định về điều kiện đảm bảo an toàn lao động?    
2.7Hệ thống kho:    
2.7.1Diện tích phù hợp với chủng loại và số lượng trang thiết bị y tế được bảo quản?    
2.7.2Bảo đảm thoáng, khô ráo, sạch sẽ, không gần các nguồn gây ô nhiễm?    
2.7.3Điều kiện bảo quản phù hợp với quy mô kinh doanh?    
2.7.4Đáp ứng yêu cầu bảo quản theo hướng dẫn sử dụng?    
2.7.5Phương tiện vận chuyển hàng hóa?    
2.7.6Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng?    
2.7.7Các tài liệu, hợp đồng chứng minh việc liên kết với đơn vị có kho và phương tiện vận chuyển (trong trường hợp cơ sở không có kho và phương tiện vận chuyển)?    
3HỒ SƠ, TÀI LIỆU CỦA SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ    
3.1Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất?    
3.2Bản phân loại trang thiết bị y tế?    
3.3Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố?    
3.4Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành?    
3.5Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng?    
3.6Nhãn sản phẩm?    
3.7Kết quả kiểm định của sản phẩm trước khi xuất xưởng?    
3.8Hóa đơn đầu vào của vật tư, nguyên liệu?    
3.9Việc kiểm định chất lượng sản phẩm thường xuyên hoặc định kỳ theo đúng bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Đơn vị?    
3.10Phiếu trả lời kết quả kiểm định của cơ quan chức năng có thẩm quyền?    
3.11Sổ sách ghi chép theo dõi kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm?    
4QUẢNG CÁO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ    
4.1Có phiếu xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế của cơ quan quản lý?    
4.2Nội dung quảng cáo sản phẩm sản xuất trong nước có phù hợp với nội dung quảng cáo được cơ quan quản lý về Y tế có thẩm quyền phê duyệt?