NGHỊ ĐỊNH 95

NGHỊ ĐỊNH 95/2022/NĐ-CP THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ Y TẾ

Ngày 15/11, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị định số 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, trong đó tổ chức lại một số vụ, cục thuộc Bộ Y tế.

1. ĐIỂM MỚI TRONG CƠ CÂU TỔ CHỨC

Cụ thể, nghị định đề cập một số thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế như sau:

  •  Cơ cấu mới của Bộ Y tế giảm còn 21 tổ chức, Tổng cục Dân số chuyển thành Cục Dân số. 
  • KHÔNG DUY TRÌ Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục Công nghệ thông tin, Tạp chí Y Dược học.
  • Thành lập Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

Trước đây, Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định Bộ Y tế có 23 tổ chức, trong đó có 20 tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Với Nghị định số 95/2022/NĐ-CP, Chính phủ quy định Bộ Y tế có 21 tổ chức, trong đó có 18 tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Như vậy, VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ sẽ không còn được duy trì nữa mà thay vào đó thành lập “Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế”

2. HIỆU LỰC THI HÀNH

– Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2022

– Nghị định này thay thế Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

– Tổng cục Dân số, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục Công nghệ thông tin, Tạp chí Y Dược học tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dân số, Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia thuộc Bộ Y tế.

– Về chức năng, nhiệm vụ, Nghị định số 95/2022/NĐ-CP quy định Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số, sức khỏe sinh sản; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

LƯU Ý CHO NHỮNG DOANH NGHIỆP NỘP HỒ SƠ LƯU HÀNH

Với các bộ chưa nộp thì các doanh nghiệp nên để Kính gửi “Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế” tránh sau này hồ sơ bị phản hồi, tốn kém chi phí hợp thức lại ủy quyền và nộp hồ sơ mới.

Chi tiết nghị định tại đây

❤Airseaglobal-Thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế chuyên nghiệp số 1 Việt Nam

❤️? Tầng 24, Tòa Eurowindow Complex, 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

———————————–

AIRSEAGLOBAL – THỦ TỤC NHẬP KHẨU Y TẾ SỐ 1 VIỆT NAM

1. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế C, D

2. Phân loại (Theo thông tư 05/2022/TT-BYT)

3. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD

4. Xin công bố loại A, B

5. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất

6. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói

7. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế

8. Hỗ trợ khách vào các Group Zalo bán hàng y tế, Tuyển dụng nhân sự y tế,

9. Tìm nhà cung cấp, Group Hỗ trợ nhập khẩu y tế ( Hệ sinh thái của Airseaglobal Group )

10. Sửa các loại công bố A, Công bố đủ đk kinh doanh BCD, Công bố đủ điều kiện sản xuất

11. Dịch vụ làm chứng chỉ lưu hành tự do cho hàng loại A sản xuất trong nước